O sitio web da Lagoa de Antela
e os humidias limiaos

El sitio web de la Laguna de Antela
y los humedales limianos

line decor
     
line decor
 
 
 
 


 

 

Aves da Limia: I. Non paseriformes. II. Paseriformes
Xa dispoñible!!!

 

Unha obra monumental que recolle nun total de 674 páxinas, con 250 mapas de distribución, 110 mapas de nomes vernáculos e 270 fotografías, o exhaustivo traballo de investigación sobre a avifauna de A Limia realizado por Antonio Villarino, Serafín González e Felipe Bárcena entre 1975 e 2017.

Para as 264 especies de aves rexistradas, preséntase a súa distribución (estival, invernal e nos pasos migratorios) nas 416 cuadrículas UTM de 1x1 km estudadas, baseándose para iso nos case 23.000 rexistros non repetitivos de presencia de especies por cuadrícula.

Ademais, preséntanse tamén a distribución dos nomes vernáculos das especies de aves, a partires dos resultados das enquisas feitas a un total de 180 persoas dos 78 núcleos de poboación da zona de estudo.

Herdeira do espírito solidario de "Antela, a memoria asolagada", que contribuiu á edición desta nova publicación, os beneficios derivados da venda de "Aves da Limia" adicaranse íntegramente á conservación e recuperación de ecosistemas acuáticos e forestais na Limia que está a desenvolver SGHN-Sección Antela, na Veiga de Vilaseca, na Veiga de Gomareite e os que se poñan en marcha no futuro.

 

INSTRUCIÓNS PARA MERCAR "AVES DA LIMIA I E II"

Datos para a transferencia:

  • TITULAR DA CONTA BANCARIA: Centro de Estudios da Limia
  • IBAN: ES40 2080 0450 8130 4004 2995
  • IMPORTE: 63 euros (60 euros polos libros + 3 euros de gastos de envío)
  • CONCEPTO: O teu nome seguido de "Aves da Limia"

Para recibir o libro na casa, envia un correo electrónico a avesdalimia@antela.org cos seguintes datos:

  • Nome e apelidos:
  • DNI:
  • Enderezo postal:
  • Correo electrónico:
  • Teléfono:
  • Xustificante da transferencia bancaria.

GRAZAS POR COLABORAR NA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LIMIA-ANTELA

 

GALEGO

«Só falta que alguén con capacidade de liderazgo e aglutinación de vontades lance o proceso que devolva a Galicia e ós galegos, aínda que sexa en parte, os valores e funcións que se perderon cando se desecou a lagoa de Antela»

Delmar Blasco
Secretario Xeral Convención de Ramsar, 1994-2001

CASTELLANO

«Sólo falta que alguien con capacidad de liderazgo y aglutinación de voluntades lance el proceso que devuelva a Galicia y a los gallegos, aún que sea en parte, los valores y funciones que se perdieron cuando se desecó la laguna de Antela»

Delmar Blasco
Secretario General Convención de Ramsar, 1994-2001

Meandro

Ligazón ao novo sitio coa información sobre a Lagoa de Antela e os humidais de A Limia

Vínculo al nuevo sitio con información sobre la Laguna de Antela y los humedales de A Limia